mae'r bwyty ar gau ar hyn o bryd oherwydd cyfyngiadau covid-19.  rydym yn dosbarthu bwyd ac yn cynnig têc awe.  Ewch i'n tudalen ar covid-19 neu cysylltwch â ni am fwy o wybodaeth. diolch.
our restaurant is currently closed due to the covid-19 restrictions and regulations.  we are now offering a takeaway or delivery service. please visit our covid-19 page or contact us for more information.  thank you.
bwyta
eat
Bwydlen
Menu
Be' Sy Mlaen?
What's On?
Partion
Parties
Oriau Agor
Opening Hours
Show More

Cysylltwch i logi bwrdd

Contact us to book a table

Adra Lodge, Gallt y Glyn, Llanberis, Gwynedd, LL55 4EL

Rhif Cofrestredig / Limited Company Number: 10462536

Rhif TAW / VAT Number:  261 076 519

Lluniau/Images: Hawlfraint Arwyn Herald Copyright / 

Hawlfraint Adra Lodge Cyf Copyright

+44 (0)1286 870 370

© 2017 gan Adra Lodge Cyf.

  • Trip Advisor Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • Facebook App Icon