bwydlen
menu

Cysylltwch efo ni i neilltuo bwrdd

Contact us to book a table

Pizza a chwrw lleol
Pizza a chwrw lleol

Pizza and local ales

Pizza efo golygfa
Pizza efo golygfa

Pizza with a view

I ddechrau / ar yr ochr

Focaccia i rannu

Peli toes efo menyn garlleg

Bara garlleg

Bara garlleg a chaws

Bara garlleg, caws a tsili

Nachos caws

Nachos caws a salsa

Salad gwyrdd

Salad tomato

Salad tomato a mozzarella

Salad Groegaidd

Salad roced, caws Paremesan a thomatos bach

Olifau

Sglodion

Sglodion a chaws

Prif Gwrs

Diod am ddim gyda phob prif gwrs (dewis dethol o ddiod)

Pizza

Crëwch eich pizza eich hun (gadewch i ni wybod ymlaen llaw os hoffech chi grwst ddi-glwten)

Margarita (caws a thomato)

Corn melys, tatws, tsili, wy

tsili jalapeno, basil

Madarch, nionod, pupur, ansiofi, caprau,

olifau, pinafal, artisiog, corgimwch, roced

Ham, pepperoni, eidion tsili, cyw iar sbeislyd

tiwna, caws gafr, tomato wedi ei sychu

Chorizo

Pasta

Dewisiwch basta fres:

Penne

Tagliatelle 

Spaghetti

yna dewisiwch saws:

Bolognese

Carbonara

Madarch gwyllt

Eog a dill

Tomato ac olewydd

Salad

Crëwch eich salad eich hun

Sylfaen (dail, ciwcwmber, tomato, nionyn coch a phupur)

Basil

Wy wedi ei ferwi'n galed, moron, corn melys

Madarch, olifiau, ansiofi

Cnau a hadau, betys

Tomatos wedi eu sychu, artisiog, Feta,

Mozzarella

Caws gafr, tiwna

Falafel, eog wedi ei fygu

Cyw iar wedi ei grilio

Popeth Arall

(ond fe gewch y peint hefyd!)

(gweinir yr isod efo sglodion a salad bach)

Bwrger 12oz Eidion Du Cymreig efo caws

Bwrger 1/2pwys cig oen Cymreig a mintys

Pei cartref yr wythnos

Lasagne cartref

Lasagne llysieuol cartref

I'r Rhai Bach

Diod bach o squash am ddim

Bwrger caws  a sglodion

Pasta (penne efo dewis o sawsiau gwahanol):

Bolognese

Saws tomato cartref

Caws wedi ei gratio

I Bwdin

Crymbl y dydd efo hufen, hufen ia neu gwstard

Cacen siocled poeth efo hufen neu hufen ia

Pwdin spwng caramel efo hufen, hufen ia neu gwstard

Waffl efo hufen ia a sirop neu saws siocled

Hufen ia moethus

Peli toes gyda saws siocled a siwgr sinamon

Starters / Sides

Focaccia to share

Dough balls

Garlic bread

Garlic bread with cheese

Garlic bread with cheese and chilli

Nachos and cheese

Nachos and cheese with salsa

Green salad

  Tomato salad

Tomato and mozzarella salad

Greek salad

Rocket, Parmesan and cherry tomato salad

Olives

Chips

Chips and cheese

Main Course

A free drink with every main course (selected drinks only)

Pizza

Create your own pizza (please let us know in advance if you'd like a gluten free base)

Margarita (cheese and tomato)

Sweetcorn, diced potato, chilli flakes,

egg, jalapeno chillies, basil

Mushrooms, onions, peppers, anchovies,

capers,olives, pineapple, artichokes, prawns, rocket

Ham, pepperoni, chilli beef, spicy chicken

tuna, goats cheese, sundried tomato

Chorizo

Pasta

Choose a fresh pasta:

Penne

Tagliatelle 

Spaghetti

Add your choice of sauce:

Bolognese

Carbonara

Wild mushroom

Salmon and dill

Tomato and olive

Salad

Create your own salad

 

Basic (leaves, tomato, cucumber, red onion and peppers)

Basil

Hard boiled egg, carrot, sweetcorn

Mushrooms, olives, anchovies

Nuts and seeds, beetroot

Sundried tomatoes, artichokes, Feta,

Mozzarella

Goats cheese, tuna

Falafel, smoked salmon

Grilled chicken

Everything Else

(also including a free pint!)

(meals below are served with chips and a side salad)

Welsh Black beef 12oz burger with cheese

Welsh minted lamb 1/2 pound burger

Home made pie of the week

Home made lasagne

Home made vegetarian lasagne

Kids Meals

WIth a free glass of squash

Cheesburger and chips

Pasta (penne with a choice of sauces):

Bolognese

Home made tomato sauce

Grated cheese

Desserts

Seasonal fruit crumble with cream or ice cream

Chocolate fudge cake with cream or ice cream

Salted caramel sponge pudding with cream or ice cream

Waffle with ice cream and syrup or chocolate sauce

Chocolate sundae

Dough balls with chocolate sauce and cinnamon sugar

5.00

3.00

2.75

2.95

3.00

5.25

5.50

2.80

3.30

3.95

4.75

4.75

2.95

2.50

2.95

7.50

0.50 yr un/each

0.60 yr un/each

0.70 yr un/each

0.80

9.50​

7.95

0.45

0.55 yr un/each

0.60 yr un/each

0.65 yr un/each

0.70 yr un/each

0.80 yr un/each

0.95 yr un/each

1.25 yr un/each

 

 

11.50

11.50

11.50

11.50

11.50

11.50

6.95

6.95

4.25

4.25

4.25

4.25

4.25

4.25

Pizza cartref
Pizza cartref

Homemade pizzas

Cwrw lleol
Cwrw lleol

Local Ales

Pwdinau hyfryd
Pwdinau hyfryd

Lovely desserts

Pei cartref
Pei cartref

Homemade pie

Salad lliwgar
Salad lliwgar

Colourful salads