top of page
Gwely
bed

Gwely sengl mewn ystafell gymdeithasol gyda hyd at dri pherson arall.  Mae gan pob gwely blwg trydan a golau ei hun.  Mae gofyn rhannu ystafell molchi gyda gwesteion eraill. 

A single bed in a four bed dorm.  Each bed has its own plug and reading light. A bathroom is shared between dorm room guests.

Adnoddau
facilities

Gall pob gwestai gael budd o:

 • Bwffe brecwast o gynnyrch lleol

 • Parcio am ddim

 • Dillad gwely

 • Ystafell fyw gyfforddus i ymlacio ynddi

 • Tywelion i'w llogi

 • Gardd fawr a theras efo golygfeydd o'r Wyddfa

 • Bwyty ar agor Mercher - Sadwrn

 

Every guest can enjoy:​

 • A buffet breakfast of local produce

 • Free parking

 • Bed linen

 • A comfortable living room to relax

 • A hired towel

 • A large garden and terrace from which to enjoy the views

 • Restaurant open Wed - Sat

bottom of page