cysylltwch efo ni
contact us

Ffôn / Phone: +44 (0) 1286 870 370

Ebost / Email: post@galltyglyn.com

Gallt y Glyn

Llanberis

Gwynedd

LL55 4EL

  • Trip Advisor Social Icon
  • Black Instagram Icon
  • Facebook App Icon

Neu llewnch y ffurflen hon:

Or please fill in this form:

Adra Lodge, Gallt y Glyn, Llanberis, Gwynedd, LL55 4EL

Rhif Cofrestredig / Limited Company Number: 10462536

Rhif TAW / VAT Number:  261 076 519

Lluniau/Images: Hawlfraint Arwyn Herald Copyright / 

Hawlfraint Adra Lodge Cyf Copyright

+44 (0)1286 870 370

© 2017 gan Adra Lodge Cyf.

  • Trip Advisor Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • Facebook App Icon