oriau agor
opening hours

Nos Fercher - Nos Sadwrn

17:45  

gyda'r archebion olaf am fwyd am 21:00

Mae'r bwyty ar agor:

The restaurant is open

Wednesday - Saturday Evenings

17:45  

with last orders for food taken at 21:00

Cysylltwch efo ni i neilltuo bwrdd

Contact us to book a table

Pei cartref
Pei cartref

Homemade Pie

Cynnyrch Lleol
Cynnyrch Lleol

Local Produce

Salad lliwgar
Salad lliwgar

Colourful salad

Pizzas cartref
Pizzas cartref

Homemade pizza

Bwrger
Bwrger

Burger