top of page
criw
groups

Gallwn gysgu 24 yma yng Ngallt y Glyn felly mae'n le perffaith i grwpiau aros tra'n profi mawredd Eryri.  Gallwn drefnu pryd nos, pecynnau bwyd a brecwast llawn i'ch criw yn ogystal a'ch cynorthwyo gyda eich cynlluniau yn yr ardal.  Cysylltwch efo ni trwy glicio'r botwm isod neu ffonio os oes gennych ymholiad ar gyfer llety i griw o 5 neu fwy.

We can sleep 24 here at Gallt y Glyn which makes it the perfect place for groups to base themselves while exploring what Snowdonia has to offer.  We can offer your group evening meals, packed lunches and a full breakfast as well as help you with the itinerary for your stay.  Contact us by clicking this button or calling us if you have an enquiry for a group of 5 or more.

01286 870 370

Adnoddau
facilities

Gall pob gwestai gael budd o:

 • Bwffe brecwast o gynnyrch lleol

 • Parcio am ddim

 • Dillad gwely

 • Ystafell fyw gyfforddus i ymlacio ynddi

 • Tywelion i'w llogi

 • Gardd fawr a theras efo golygfeydd o'r Wyddfa

 • Bwyty ar agor Mercher - Sadwrn

 

Every guest can enjoy:​

 • A buffet breakfast of local produce

 • Free parking

 • Bed linen

 • A comfortable living room to relax

 • A hired towel

 • A large garden and terrace from which to enjoy the views

 • Restaurant open Wed - Sat

bottom of page