Profiadau i ddod yn fuan

Mae'n ddrwg gennym ni - rydym yn gwneud ein gorau i gadw'r wefan mor gyfredol a phosibl.  Os oes gennych chi unrhyw gwestiwn am y profiadau y gallwn eu cynnig yma yng Ngallt y Glyn tra'n bod yn diweddaru'r wefan cysylltwch efo ni ar y ffon neu trwy ebost.  Diolch.

Packages coming soon

We apologise - we strive to keep our website as up to date as possible.  If you have any questions about the packages we can offer here at Gallt y Glyn while we update the website then please call or email us.  Thank you. 

post@galltyglyn.com      01286 870 370

Adra Lodge, Gallt y Glyn, Llanberis, Gwynedd, LL55 4EL

Rhif Cofrestredig / Limited Company Number: 10462536

Rhif TAW / VAT Number:  261 076 519

Lluniau/Images: Hawlfraint Arwyn Herald Copyright / 

Hawlfraint Adra Lodge Cyf Copyright

+44 (0)1286 870 370

© 2017 gan Adra Lodge Cyf.

  • Trip Advisor Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • Facebook App Icon