mae'r llety ar gau ar hyn o bryd oherwydd cyfyngiadau covid-19.  rydym yn parhau i dderbyn ceisiadau ar gyfer y dyfodol.  Ewch i'n tudalen ar covid-19 neu cysylltwch â ni am fwy o wybodaeth. diolch.
our accommodation is currently closed due to the covid-19 restrictions and regulations.  we are still accepting future bookings - please visit our covid-19 page or contact us for more information.  thank you.

Mae'n dewis o wahanol ystafelloedd yn cynnig croeso cynnes i bawb o unigolion sydd yn chwilio am wely mewn ystafell gymdeithasol i gyplau, teuluoedd a chriwiau. Os oes gennych chi unrhyw gwestiwn neu os ydych yn ansicr beth yw'r dewis gorau i chi cysylltwch efo ni.  Gallwn hefyd drefnu eich gwyliau yn yr ardal i chi trwy drefnu gyda gweithgareddau ac atyniadau lleol.

Our range of rooms offers everyone a suitable home from home from the solo traveller looking for a bed in a dorm room to couples, families and groups.  If you have any questions or are uncertain what's best option for you contact us before you book.  We can also organise your whole stay in the area for you; booking various local activities and attractions.

Adnoddau
facilities

Gall pob gwestai gael budd o:

 • Bwffe brecwast o gynnyrch lleol

 • Parcio am ddim

 • Dillad gwely

 • Ystafell fyw gyfforddus i ymlacio ynddi

 • Tywelion i'w llogi

 • Gardd fawr a theras efo golygfeydd o'r Wyddfa

 • Bwyty ar agor Mercher - Sadwrn

 

Every guest can enjoy:​

 • A buffet breakfast of local produce

 • Free parking

 • Bed linen

 • A comfortable living room to relax

 • A hired towel

 • A large garden and terrace from which to enjoy the views

 • Restaurant open Wed - Sat

Adra Lodge, Gallt y Glyn, Llanberis, Gwynedd, LL55 4EL

Rhif Cofrestredig / Limited Company Number: 10462536

Rhif TAW / VAT Number:  261 076 519

Lluniau/Images: Hawlfraint Arwyn Herald Copyright / 

Hawlfraint Adra Lodge Cyf Copyright

+44 (0)1286 870 370

© 2017 gan Adra Lodge Cyf.

 • Trip Advisor Social Icon
 • Instagram Social Icon
 • Facebook App Icon