top of page
AROS
STAY

Mae'n dewis o wahanol ystafelloedd yn cynnig croeso cynnes i bawb o unigolion sydd yn chwilio am wely mewn ystafell gymdeithasol i gyplau, teuluoedd a chriwiau. Os oes gennych chi unrhyw gwestiwn neu os ydych yn ansicr beth yw'r dewis gorau i chi cysylltwch efo ni.  Gallwn hefyd drefnu eich gwyliau yn yr ardal i chi trwy drefnu gyda gweithgareddau ac atyniadau lleol.

Our range of rooms offers everyone a suitable home from home from the solo traveller looking for a bed in a dorm room to couples, families and groups.  If you have any questions or are uncertain what's best option for you contact us before you book.  We can also organise your whole stay in the area for you; booking various local activities and attractions.

Adnoddau
facilities

Gall pob gwestai gael budd o:

 • Bwffe brecwast o gynnyrch lleol

 • Parcio am ddim

 • Dillad gwely

 • Ystafell fyw gyfforddus i ymlacio ynddi

 • Tywelion i'w llogi

 • Gardd fawr a theras efo golygfeydd o'r Wyddfa

 • Bwyty ar agor Mercher - Sadwrn

 

Every guest can enjoy:​

 • A buffet breakfast of local produce

 • Free parking

 • Bed linen

 • A comfortable living room to relax

 • A hired towel

 • A large garden and terrace from which to enjoy the views

 • Restaurant open Wed - Sat

bottom of page