top of page
GWNEUD PIZZA ADREF
PIZZA KITS AT HOME

Ydych chi'n chwilio am rhywbeth gwahanol a chreadigol i'w wneud? Beth am wneud eich pizza surdoes eich hunan adref, yn union fel rhai Gallt y Glyn?

 

Mewn cit gwneud pizza fe gewch chi ddwy belen o'n surdoes blasus, ein saws tomato cartref, digonedd o gaws a digon o flawd i baratoi y pizza.  Y cwbl sydd angen i chi wneud ydi cael y topings yn barod a dilyn y cyfarwyddiadau yn y fideo isod.

 

Gallwch bigo eich cit i fyny yn Gallt y Glyn neu rydym yn dosbarthu yn lleol am bris ychwanegol.  Mae pob cit yn ddigon i wneud 2 bizza ac yn costio £10.

Cysylltwch efo ni am fwy o wybodaeth

Are you looking for something different and creative to do at home this winter?  How about making your own sourdough pizzas, just like ours?

Our pizza kits include two sourdough balls, our homemade tomato sauce, plenty of mozzarella cheese and enough flour to prepare the pizza.  The only thing you need to do is gather your toppings together and follow the instructions in the video below.

You can pick your kit up from Gallt y Glyn during opening hours or we can deliver locally for a little bit extra.  Each kit is enough ingredients to make 2 pizzas and are £10.

Contact us for more information

post@galltyglyn.com      01286 870 370

bottom of page