top of page
be' sy' mlaen?
what's on?

O dro i dro fe fyddwn yn cynnal digwyddiadau fel sesiwn fiwsig acwstig, noson o ffilm, noson o gemau neu nosweithiau thematig yma yn Gallt y Glyn.  Dewch yn ôl bob hyn a hyn i weld beth yw'n digwyddiad nesaf neu dilynwch ni ar Facebook.  Cysylltwch efo ni os oes gennych chi syniad am ddigwyddiad y gallwn gynnal yma.

Every now and again we will host events such as an acoustic music night, a film night, games night or thematic night here at Gallt y Glyn.  Pop back to the website occasionally to check out the latest event or follow us on Facebook.  Contact us if you have ideas for possible events we could host.

bottom of page