Adra Lodge, Gallt y Glyn, Llanberis, Gwynedd, LL55 4EL

Rhif Cofrestredig / Limited Company Number: 10462536

Rhif TAW / VAT Number:  261 076 519

Lluniau/Images: Hawlfraint Arwyn Herald Copyright / 

Hawlfraint Adra Lodge Cyf Copyright

+44 (0)1286 870 370

© 2017 gan Adra Lodge Cyf.

  • Trip Advisor Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • Facebook App Icon
be' sy' mlaen?
what's on?

O dro i dro fe fyddwn yn cynnal digwyddiadau fel sesiwn fiwsig acwstig, noson o ffilm, noson o gemau neu nosweithiau thematig yma yn Gallt y Glyn.  Dewch yn ôl bob hyn a hyn i weld beth yw'n digwyddiad nesaf neu dilynwch ni ar Facebook.  Cysylltwch efo ni os oes gennych chi syniad am ddigwyddiad y gallwn gynnal yma.

Every now and again we will host events such as an acoustic music night, a film night, games night or thematic night here at Gallt y Glyn.  Pop back to the website occasionally to check out the latest event or follow us on Facebook.  Contact us if you have ideas for possible events we could host.