oriau agor
opening hours

Nos Fercher - Nos Sadwrn

17:45  

gyda'r archebion olaf am fwyd am 21:00

Mae'r bwyty ar agor:

The restaurant is open

Wednesday - Saturday Evenings

17:45  

with last orders for food taken at 21:00

Cysylltwch efo ni i neilltuo bwrdd

Contact us to book a table

Adra Lodge, Gallt y Glyn, Llanberis, Gwynedd, LL55 4EL

Rhif Cofrestredig / Limited Company Number: 10462536

Rhif TAW / VAT Number:  261 076 519

Lluniau/Images: Hawlfraint Arwyn Herald Copyright / 

Hawlfraint Adra Lodge Cyf Copyright

+44 (0)1286 870 370

© 2017 gan Adra Lodge Cyf.

  • Trip Advisor Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • Facebook App Icon
Salad lliwgar

Colourful salad