1/15

Croeso cartrefol yng nghanol mynyddoedd Eryri. Os ydych chi yn teithio ar ben eich hun, fel teulu neu fel criw mawr mae gennym ni'r gwely neu'r 'stafell berffaith i chi.  

Your home at the foot of Snowdon.  If you're travelling by yourself, with a family or in a large group, we've got the perfect bed or en-suite room for you.

Pizza a Pheint!   Ymunwch â ni mewn awyrgylch hamddenol am fwyd cartrefol, blasus a rhesymol. Rydym hefyd yn darparu ar gyfer partion preifat a phartion plant.

Pizza and Pint! Join us in our relaxed surroundings for tasty, comforting food.  We can also provide for private parties and children's parties.

Adra Lodge, Gallt y Glyn, Llanberis, Gwynedd, LL55 4EL

Rhif Cofrestredig / Limited Company Number: 10462536

Rhif TAW / VAT Number:  261 076 519

Lluniau/Images: Hawlfraint Arwyn Herald Copyright / 

Hawlfraint Adra Lodge Cyf Copyright

+44 (0)1286 870 370

© 2017 gan Adra Lodge Cyf.

  • Trip Advisor Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • Facebook App Icon