be' sy' mlaen?
what's on?

O dro i dro fe fyddwn yn cynnal digwyddiadau fel sesiwn fiwsig acwstig, noson o ffilm, noson o gemau neu nosweithiau thematig yma yn Gallt y Glyn.  Dewch yn ôl bob hyn a hyn i weld beth yw'n digwyddiad nesaf neu dilynwch ni ar Facebook.  Cysylltwch efo ni os oes gennych chi syniad am ddigwyddiad y gallwn gynnal yma.

Every now and again we will host events such as an acoustic music night, a film night, games night or thematic night here at Gallt y Glyn.  Pop back to the website occasionally to check out the latest event or follow us on Facebook.  Contact us if you have ideas for possible events we could host.

Adra Lodge, Gallt y Glyn, Llanberis, Gwynedd, LL55 4EL

Rhif Cofrestredig / Limited Company Number: 10462536

Rhif TAW / VAT Number:  261 076 519

Lluniau/Images: Hawlfraint Arwyn Herald Copyright / 

Hawlfraint Adra Lodge Cyf Copyright

+44 (0)1286 870 370

© 2017 gan Adra Lodge Cyf.

  • Trip Advisor Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • Facebook App Icon
Dathliadau

Celebrations